Bàn thờ gỗ đẹp TA.BT09

Mã sản phẩm: TA.BT09
Vật liệu: Gỗ tự nhiên
KT bàn thờ (D x R x C): 1800 x 1000 x 1300mm
KT bàn soạn lễ (D x R x C): 1300 x 650 x 700mm
KT tủ thờ (D x R x C): 700 x 400 x 500mm
Tiêu chuẩn: Gỗ qua xử lý sấy, sơn cao cấp 5 nước
Bảo hành: Sản phẩm đồ gỗ 3 – 5 năm

0818 357 222