Bàn thờ gỗ đẹp NL.BT02

Mã sản phẩm: NL.BT02
Vật liệu: Gỗ tự nhiên
KT bàn thờ (D x R x C): 1900 x 1000 x 1200mm
KT tủ thờ (D x R x C): 550 x 400 x 400mm
Tiêu chuẩn: Gỗ qua xử lý sấy, sơn cao cấp 5 nước
Bảo hành: Sản phẩm đồ gỗ 3 – 5 năm

0886 999 222