Tủ quần áo gỗ cánh kính NL.TH04

Mã sản phẩm: NL.TH04
Kích thước: 2000 x 600 x 2200 mm
Tiêu chuẩn: Gỗ qua xử lý sấy, sơn cao cấp 5 nước
Bảo hành: Sản phẩm đồ gỗ: 3 – 5 năm

0818 357 222