Bàn trà gỗ tự nhiên NL.BA01

Mã sản phẩm: NL.BA01
Kích thước: 1400 x 900 x 430 mm
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Tự Nhiên, Óc Chó, Hạt dẻ

0886 999 222