Tủ quần áo hiện đại NL.TH02

Mã sản phẩm: NL.TH02
Kích thước: 3000 x 600 x 3100 mm
Tiêu chuẩn: Gỗ qua xử lý sấy, sơn cao cấp 5 nước
Bảo hành: Sản phẩm đồ gỗ: 3 – 5 năm

0886 999 222