Tủ quần áo gỗ tự nhiên cao cấp NL.TH08

53,000,000 115,000,000 

Mã sản phẩm: NL.TH08
Kích thước: 3000 x 600 x 2900 mm
Tiêu chuẩn: Gỗ qua xử lý sấy, sơn cao cấp 5 nước
Bảo hành: Sản phẩm đồ gỗ: 3 – 5 năm

Tủ quần áo gỗ tự nhiên cao cấp tại vinh, nghệ an
Tủ quần áo gỗ tự nhiên cao cấp NL.TH08