Bàn trà gỗ đẹp NL.BA05

Mã sản phẩm: NL.BA05
Kích thước: B1: 1400 x 900 x 430mm, B2: 650 x 900 x 430mm
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc:Tự Nhiên, Óc Chó, Hạt dẻ

0818 357 222