Kệ sách bằng gỗ TA.TS02

Mã sản phẩm: TA.TS02
Vật liệu: Gỗ tự nhiên
Kích thước (D x R x C): 700 x 300 x 1250mm
Tiêu chuẩn: Gỗ qua xử lý sấy, sơn cao cấp 5 nước
Bảo hành: Sản phẩm đồ gỗ 3 – 5 năm