Bàn trà gỗ tự nhiên NL.BA10

Mã sản phẩm: NL.BA10
Kích thước: 1400 x 900 x 430 mm
Chất liệu: Gỗ tự nhiên
Màu sắc: Tự Nhiên, Óc Chó, Hạt dẻ