Bàn thờ gỗ TA.BT07

Mã sản phẩm: TA.BT07
Vật liệu: Gỗ tự nhiên
KT bàn thờ (D x R x C): 1800 x 1000 x 1200mm
KT bàn soạn lễ (D x R x C): 1000 x 650 x 750mm
Tiêu chuẩn: Gỗ qua xử lý sấy, sơn cao cấp 5 nước
Bảo hành: Sản phẩm đồ gỗ 3 – 5 năm

0818 357 222