Tab đầu giường gỗ tự nhiên NL.TA03

3,700,000 7,500,000 

Mã sản phẩm: NL.TA03
Kích thước: 600 x 400 x 600mm
Tiêu chuẩn: Gỗ qua xử lý sấy, sơn cao cấp 5 nước
Bảo hành: Sản phẩm đồ gỗ 3 – 5 năm

Tab đầu giường gỗ tự nhiên hiện đại
Tab đầu giường gỗ tự nhiên NL.TA03