Tab đầu giường gỗ Sồi NL.TA01

4,500,000 9,000,000 

Mã sản phẩm: NL.TA01
Kích thước: 600x400x450mm
Tiêu chuẩn: Gỗ qua xử lý sấy, sơn cao cấp 5 nước
Bảo hành: Sản phẩm đồ gỗ 3 – 5 năm

Tab đầu giường gỗ Sồi hiện đại tại Vinh
Tab đầu giường gỗ Sồi NL.TA01