Gđ chị Yến - Hà Tĩnh

Địa điểm: TP Hà Tĩnh

Diện tích: 120m2

Hạng mục đầu tư: Phòng khách

Năm hoàn thành: 2018

0886 999 222
Gọi ngay
SMS
Liên hệ