GĐ anh Minh - Kỳ Anh

Địa điểm: Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Diện tích: 30m2

Hạng mục đầu tư:  Phòng khách

Năm hoàn thành: 2018

0886 999 222
Gọi ngay
SMS
Liên hệ