Gđ anh Cường - Hà Tĩnh

Địa điểm: Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Diện tích: 150m2

Hạng mục đầu tư: Phòng khách

Năm hoàn thành: 2018

0886 999 222
Gọi ngay
SMS
Liên hệ