Chú Sơn - Vinh

Địa điểm: TP Vinh

Diện tích: 25m2

Hạng mục đầu tư: Phòng Thờ

Năm hoàn thành: 2018

0886 999 222
Gọi ngay
SMS
Liên hệ